2017. március 10. 10:05 - Rómer Flóris Terv

Gondolt ránk az Úr és megáldott Bennünket

A szerző: Fazekas Ágnes tiszteletes asszony

Mi, tornaaljaiak bátran elmondhatjuk magunkról, amit a 115. zsoltárban is olvashatunk: „Gondol ránk az Úr és meg fog áldani”. Gondolt ránk az Úr, és megáldott bennünket, hiszen a Magyar Kormány Rómer Flóris Tervének, a tornaljai és a szórványgyülekezetek adományainak, valamint a város segítségének…

Tovább
Szólj hozzá!
2017. február 10. 11:56 - Rómer Flóris Terv

„A fundamentum Istentől való. És Istentől való az akarat, mely újra építi a falakat.”

A szerző: Boros István református lelkész

Wass Albert sorai  jutottak eszembe akkor, amikor megtudtam a jó hírt: Magyarország Kormánya a Rómer Flóris Terv keretében, a Teleki László Alapítvány közreműködésével szárnyai alá veszi Gömör egyik ősi, máig álló és élő templomát, a zsípi református templomot. Az itt élő emberek felé ez egy…

Tovább
Szólj hozzá!
2016. október 07. 09:58 - Rómer Flóris Terv

Templomtorony-mentés Igazfalván

A szerző: Czapp István lelkipásztor

Igazfalva, Temes megye telepes falvai közé tartozik. A felső Bega mentén, erre a helyre 1893-ban Vésztőről, Gyomáról, Kőröstarcsáról, Nagydorogról és Makóról érkeztek családok, hogy meghódítsák ezt a tájat. A dombok lábánál ég felé mutató ujjként mered a templomunk tornya. Jelképe a múltnak, falai…

Tovább
Szólj hozzá!
2016. szeptember 16. 14:24 - Rómer Flóris Terv

„Jöjjetek és hallgassátok az élet szavát” - A kökösi unitárius templom rövid bemutatása

A szerző: Bartha Alpár unitárius lelkész

Kökös, románul Chichiş, Kovászna megye déli határán levő település, ősidők óta lakott, Eger nevű helyén őskori telep volt. A mai települést 1461-ben Kewkews néven említik, amely a magyar kökényes melléknévből rövidült mai alakra. Lakossága meghaladja az 1000 főt, amelyből 206 unitárius vallású.

Tovább
Szólj hozzá!
2016. augusztus 05. 15:30 - Rómer Flóris Terv

Titokzatos alagutak

A szerző: Káldi Gyula építész

Nem is olyan régen egy újabb faluban hitték mély meggyőződéssel – most éppen Kárpátalján –, hogy a kis kúria boltozott pincéje és a mintegy 80 méter távolságban lévő kerti filagória között alagút húzódik, rejtőzik. Egyesek még azt is megkockáztatták, hogy a földalatti folyosó talán tovább is…

Tovább
Szólj hozzá!
2016. július 22. 09:02 - Rómer Flóris Terv

Templom a Tiszán

A szerző: Káldi Gyula építész

Az egykori Ugocsa vármegye egyik Tisza menti falujában áll egy tölgyfagerendákból rótt fatemplom, amit a görögkatolikus magyar közösség használ. A meglehetősen szabálytalan sokszöggel záródó templomot, melynek tere fölé csillagos égboltként festett, faszerkezetű dongaboltozat borul, a többször…

Tovább
Szólj hozzá!
2016. július 08. 10:05 - Rómer Flóris Terv

Kutyfalva és a vihar

A szerző: Lukács Vilmos István, Kutyfalva református lelkésze

Túlzás lenne azt állítani, hogy turisztikai látványosság a mi templomunk, mégis ha vendégeink érkeznek, akkor ez az egyik fő látványossága a községünknek. Otthonos, bensőséges hangulatával megragadja az emberi lelket. Nagy elégedettségünkre szolgált, hogy néhány éve kívül-belül az árvíz okozta…

Tovább
Szólj hozzá!
2016. június 30. 09:54 - Rómer Flóris Terv

Erős szövetségben

Szerző: Kassai Gyula, a Barsi Református Egyházmegye esperese, a lévai és hontvarsányi gyülekezet lelkésze

„Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra;a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá.“ Ézs. 58,12  A templom – az Isten tiszteletének a helye, – az Istennel és hittársainkkal való találkozásnak és közösségnek a helye. Azoknak a találkozási…

Tovább
Szólj hozzá!
2016. június 17. 08:46 - Rómer Flóris Terv

Követ mentünk, lelket építünk

Szerző: Puskás Imre kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkár

Ha egy falu, kisváros vagy nagyobb település képeslapot, prospektust készíttet, amelyen látványosan akar üzenni magáról az „idegennek”, akkor biztosra vehetjük, hogy templomot, kastélyt, műemlék épületet látunk majd a lapokon. Nemcsak azért, mert a közösség is a szép oldalát akarja mutatni magáról,…

Tovább
Szólj hozzá!